3pics-color.jpg3pics-mono.jpg3pics-mono2.jpg3pics-mono4.jpg

Cистема виховної роботи Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня»

   Головною метою діяльності НВК у змісті освіти є формування компетентної особистості, готової до життєвого самовизначення, до самореалізації в різних сферах життєдіяльності, через творчу інтелектуальну працю, у швидкозмінних соціально-економічних умовах. Система виховної роботи у Боярському навчально-виховному комплексі «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» спрямована на виконання основної науково-педагогічної проблеми закладу «Удосконалення власної освітньої системи як основного середовища здійснення індивідуалізації навчання і виховання» та виховну проблему «Впровадження інноваційних технологій у виховну роботу НВК для розвитку здібних і обдарованих дітей».
   Виховна робота закладу грунтується на науково-правовій базі освітньої галузі, яку складають, зокрема: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини, Конституція України, Закон України «Про освіту», програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепція виховання дітей та молоді в національній системі виховання, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепція громадянської освіти в Україні та інші нормативно-правові документи та методичні рекомендації, педагогічна спадщина вітчизняних та зарубіжних педагогів.
   Виховна система НВК є ядром загальногімназійного механізму, спрямованого на формування соціального досвіду вихованців, на забезпечення єдності виховання і життя дитини, на виховання та розвиток життєвої компетентності особистості. Основна ідея системи: гімназія – життєвий простір дитини, де вона не готується до життя, а живе. Управління системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення провідних видів діяльності, запровадження новацій у виховний простір, діяльність психологічної служби, яка забезпечує корегування, удосконалення відносин, розширення взаємодії із середовищем.
   В основі системи – особистість гімназиста на яку спрямована мета виховання, основні принципи виховної діяльності, методи і форми які є інструментом взаємодії педагогічного, учнівського колективів, сім’ї та громадськості з особистістю учня. Основна мета виховання – це формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Метою виховної програми НВК є створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей.
   Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

  • дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми;
  • організація виховного процесу в класному колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки;
  • створення програми виховання для кожного класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей педагогів-вихователів, батьків, а також результатів – вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;
  • змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;
  • задоволення базових потреб особистості вихованця;
  • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу;
  • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
  • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця, його психолого-педагогічний супровід;
  • співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;
  • інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

Переглянути статтю про виховну систему Боярського НВК "Гімназія - ЗОШ І ст."

Виховна система Боярського НВК “Гімназія – ЗОШ І ступеня”

vichovna shema

Joomla templates by a4joomla