3pics-color.jpg3pics-mono.jpg3pics-mono2.jpg3pics-mono4.jpg

Головна

Розклад занять початкової школи

Завантажити розклад

ОСВІТНІ РІВНІ ГІМНАЗІЇ

    У Концепції профільного навчання в старшій школі вказано, що «профільне навчання є одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення системи освіти нашої держави й передбачає реальне й планомірне оновлення школи старшого ступеня і має найбільшою мірою враховувати інтереси, нахили і здібності, можливості кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами, у контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам сучасного ринку праці. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації».

    Українська школа будується на принципах єдності і варіативності. Єдність школи передбачає єдність мети і завдань кожного з її ступенів, наступність і взаємозв’язок між ними. Кожна дитина ще до школи має одержати відповідну у дошкільному навчальному закладі, при школі або у сім’ї.

    Освітня модель гімназії передбачає впровадження профільного навчання:

 • другий ступінь навчання (1(5)-5(9) класів гімназії) – допрофільна підготовка учнів гімназії;
 • третій ступінь навчання (6(10)-7(11) класи гімназії) – профільне навчання (створення профільних динамічних груп).

    Допрофільна підготовка гімназистів здійснюється у 1(5)-5(9) класах гімназії. Учні 1(5)-3(7) класів гімназії навчаються в класах, де надається перевага гуманітарному або математичному напрямкам за рахунок збільшення кількості годин тижневого навантаження з відповідних дисциплін (на 1-2 години). У 4(8)-5(9) класах – класи поглибленого вивчення предметів (філології, математики), що дає можливість кожній дитині визначитись з вибором профілю навчання у старшій школі, тому що вони мають в два рази більше годин тижневого навантаження з цього предмету, ніж за звичайною програмою (української мови академічний рівень – 2 години на тиждень, профільний – 4; математики 4 – академічний, 8 – поглиблений). При вивченні, наприклад математики в профільній групі старшої школи (9 год/тиж), є наступність попереднього курсу в середній ланці – це сприяє підвищенню якості освіти наших випускників.

   Профільне навчання учнів старшої школи передбачає вибір кожної дитини декілька предметів навчання у профільних динамічних групах: української мови та літератури, математики, англійської мови, історії України (4 години), географії (5 годин), економіки (3 години), правознавства (3 години), біології (5 годин), хімії (4 години – 10 клас, 6 годин – 11 годин). Кожен учень старшої школи обирає профільні групи відповідно до своїх потреб для вступу до вищого навчального закладу. Ми пропонуємо кожному нашому учню обирати навчання в профільній групі з української мови (4 години) та літератури (4 години); англійської мови (5 годин), а всі інші предмети - відповідно до своїх потреб. Треба зазначити, що у профільних групах дитина має у два рази більше годин, ніж в академічних. Навчаючись в динамічних профільних групах, дитина має можливість змінювати профілі, оперативно реагуючи на проведення вступної кампанії вищих навчальних закладів або зміни своєї майбутньої професії, обрати індивідуальну освітню траєкторію.

Структура 2018-2019 навчального року

   Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» новий навчальний рік розпочинається у День Знань - 1 вересня.
    Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.
    Початкові класи гімназії працюють за 5-денним робочим тижнем. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

    І семестр – з 1 вересня по 28 грудня,

    ІІ семестр – з 14 січня по 25 травня.

Протягом навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно:

 • осінні – з 29 жовтня до 4 листопада;
 • зимові – з 29 грудня до 13 січня;
 • весняні – з 25 березня до 31 березня.

   Гімназія. 1(5)-7(11) класи працюють за 6-денним робочим тижнем. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

   І семестр – з 1 вересня по 29 грудня,  

   ІІ семестр – з 21 січня по 25 травня.

   Протягом навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно:

 • осінні – з 29 жовтня до 11 листопада;
 • зимові – з 31 грудня до 20 січня;
 • весняні – з 25 березня до 07 квітня.

   Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи відповідно до форм та термінів проведення, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Режим роботи Боярського НВК "Гімназія - ЗОШ І ступеня"

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК РОБОТИ
Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня»

8.00 - 8.30 – прийом учнів 

8.30 - 15.00 – навчальні заняття
13.00 – 19.00 – робота ГПД
15.20 - 22.00 – засідання:

 • педрад;
 • шкільних методичних об’єднань;
 • методичної ради школи;
 • нарад при директорові;
 • батьківських зборів;
 • піклувальної ради;
 • батьківських комітетів НВК та класів;
 • ради НВК;

- День відкритих дверей

- Методичні семінари

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

Боярського НВК "Гімназія - ЗОШ І ступеня"

Rozklad dzvinkiv vsi

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ на 2018-2019 н.р.

Завантажити розклад

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ГІМНАЗІЇ на 2018-2019 н.р.

Завантажити розклад

Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» – простір для здійснення успішного життєвого проекту кожної особистості

   

Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» із 2012 року є правонаступником Києво-Святошинської районної класичної гімназії, яка розпочала свою діяльність з 1-го вересня 1999 року. Переглянути статут.

Проектна потужність - 1200 осіб, фактична кількість осіб, які навчаються у закладі - 1780 осіб (станом на 1 вересня 2018 р.)

Територія обслуговування:  вулиці: Сєдова, Бульварна, Газова, Індустріальна, Коротка, Капітальна, Магістральна, Будівельна, Білогородська (з № 27 по № 51), Лінійна (з № 30, № 39), Дежньова (з № 43, № 48), Заводська (з № 32, № 33), Світлогірська (з №32), Дачна (з №21, №26), Полярна (з № 14, № 19), Родини Матушевських (з № 13, № 14), Уральська (з № 5, № 8), Молодіжна (72-а, парні номери будинків з № 74), Зеленогірська (з № 31, № 34), Волгоградська (з № 18, № 33), Іркутська (з № 9, № 12) Переглягути Додаток 1

Головна мета навчального закладу – забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти підвищеного рівня; створення умов для виявлення і розвитку творчих здібностей і обдарувань талановитої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, підготовленої до професійного самовизначення, патріота України.

 Заклад забезпечує випускникам багатопрофільну освіту.

 У навчальному закладі створена ефективна освітня система:

 • Центр раннього розвитку дитини «Орієнтир», головна мета якого здійснення дошкільної підготовки дитини, віком 3-6 років, її загального розвитку, виявлення індивідуальних задатків, обдарувань, формувати бажання вчитися, граючись;
 • ЗОШ І ступеня, основним завданням якої є загальний розвиток дитини, виявлення та розвиток здібностей і обдарувань школярів;
 • Гімназія – 1(5)-7(11) класи, середній загальноосвітній навчально-виховний заклад ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує багатопрофільну науково-теоретичну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей;

    * ІІ ступінь 1(5)-5(9) класи гімназії – допрофільне диференційоване навчання, що забезпечує базову середню освіту та підготовку учнів до свідомого вибору предметів для профільного вивчення.
    * ІІІ ступінь навчання 6(10)-7(11) класи гімназії, на якому з 2008 року здійснюється експеримент регіонального рівня з реалізації Програми впровадження ДФОПН («мультипрофільне навчання»). Детальніше

   У 2015-2016 н.р. в гімназії працює 112 педагогів та 2 бібліотекарі, з них:

 • «Спеціаліст вищої категорії» – 80
 • Педагогічне звання «вчитель-методист» – 35
 • Педагогічне звання «старший учитель» – 23
 • «Спеціаліст І категорії» – 7
 • «Спеціаліст ІІ категорії» – 10
 • «Спеціаліст» – 17
 • «Провідний бібліотекар» – 2

   У 2015-2016 н.р. у закладі навчається 1285 учнів, з них у ЗОШ І ст. – 638уч., у гімназії – 647уч.

   До послуг учнів – сучасна матеріально-технічна база: 55 навчальних приміщень, обладнаних технічними засобами навчання (ПК та телевізорами), 3 комп'ютерних класи, спортивна зала європейського стандарту, тренажерна зала, актова та хореографічна зали.

   Для розвитку обдарувань учнів у позаурочний час у приміщенні закладу працює мережа гуртків, студій, секцій та дві танцювальні школи. Детальніше

   Прийом дітей до Центру раннього розвитку дитини «Орієнтир», ЗОШ І ступеня, гімназії здійснюється відповідно до Правил прийому учнів до Боярського навчально-виховного комплексу «Гімназія – ЗОШ I ст.»  Детальніше

   У Боярському НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» успішно діє державно – громадська модель управління, що передбачає тісну співпрацю між адміністрацією, Батьківською радою, Радою закладу, Піклувальною радою, педагогічним колективом та учнівським самоврядуванням.

   Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» підтримує партнерські стосунки з іншими навчальними закладами та є членом кількох освітянських об'єднань.

   Практична реалізація оригінальної освітньої системи Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» дає можливість досягти найважливішого результату – успішного, конкурентоздатного випускника гімназії. Про це свідчать результати ЗНО за останні роки, наприклад у 2015 році за результатами ЗНО з української мови та літератури Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» увійшов до ТОП-100 найкращих закладів України.

Сторінка перебуває у розробці

Joomla templates by a4joomla